به گزارش اکونا پرس،

 اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای این مراسم رئیس اتاق بازرگانی اصفهان ضمن ابراز امیدواری از اینکه برنامه راهبردی ارائه شده به عنوان یک سند بین نسلی بتواند چشم انداز و دورنما و چارچوب حرکت پارلمان بخش خصوصی را مشخص کند.
مسعود گلشیرازی ضمن تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی در دوره نهم فعالیت، گذار از اتاق نسل یک به نسل سه را هدف اصلی خود قرار داد تصریح کرد: علاوه برگفتمان با ارکان حاکمیتی با هدف بهبود شرایط کسب و کار و اعتلای اقتصاد استانی و ملی، رونق کسب و کار اعضاء، توجه به حوزه مسئولیت اجتماعی و کمک به افزایش رفاه عمومی به عنوان اتاقی پیشرو در دستور کار این دوره پارلمان بخش خصوصی اصفهان قرار گرفت.
وی افزود: در این راستا با هدف واگذاری اختیارات یک اتاق تمرکز گرا به سمت اتاقی عملگرا، ساختار مراکز و شوراهای گوناگون در اتاق نهم پیش بینی شد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی اصفهان در ادامه با تاکید بر اینکه شورای مطالعات استراتژیک با هدف ایجاد همگرایی استراتژیک در مدیریت استان شکل گرفت، ابراز امیدواری کرد اقدامات انجام شده و ایجاد سند راهبردی اتاق که مبتنی بر تبادل دانش و تجربه است منتج به اتفاقات مثبتی در اقتصاد ملی شود.
هم سویی استراتژیک راه حل گذر از چالش‌ها و ابر چالش‌های اقتصادی
در ادامه حمیدرضا قلمکاری، نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر اینکه سند راهبردی اتاق بازرگانی اصفهان در افقی ده ساله با برنامه اجرایی ۵ ساله تدوین شده است، تغییرات اساسی در اقتصاد کلان را موجب ایجاد چالش‌هایی در فضای کلان اقتصادی دانست.
وی نرخ‌های چندگانه ارز، عدم وجود ساختار منسجم اقتصادی، موضوعات بیمه ای، بانکی و مالیاتی را از جمله موضوعات چالش برانگیز برای فعالان اقتصادی دانست و گفت: اتاق بازرگانی به عنوان بازوی مشورتی قوای سه گانه لازم است ذی نفعان خود را به ساحلی امن برساند.
رئیس شورای مطالعات استراتژیک اتاق بازرگانی اصفهان لازمه طی مسیر با کمترین هزینه و بیشترین بهره وری را تدوین نقشه راه دانست و سپس به تشریح جایگاه ایران در شاخص‌های اقتصاد کلان به ویژه شاخص سهولت کسب و کارپرداخت و افزود: در گزارش شاخص GII (شاخص جهانی نوآوری) در زیر شاخص‌های ورودی جایگاه ایران ۸۶ و از نظر شاخص‌های خروجی در جایگاه ۴۴ قرار گرفته است. وی بدترین زیر شاخص‌های ورودی را مربوط به پیچیدگی نهادهای نظارتی و پیچیدگی کسب و کارها در اقتصاد دانست.
وی خروجی‌های دانش و فناوری را از نقاط قابل توجه ارکان‌های خروجی این شاخص بیان و تاکید کرد: در این بین نقش اتاق های بازرگانی باید با ایجاد همسویی استراتژیک بین نهادها در رفع مشکلات موجود کمک کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان ضمن تشریح وضعیت کلان اقتصادی استان اصفهان گفت: در صورت عدم انسجام نهادهای دولتی و بخش خصوصی و انجام نشدن کار تیمی قوی و عدم استفاده از پتانسیل مشورتی اتاق های بازرگانی بدتر شدن وضع موجود محتمل خواهد بود.
قلمکاری هم سویی استراتژیک را راه حل گذر از چالش‌ها و ابر چالش‌های اقتصادی بیان و تاکید کرد: بهبود ۱۶ رتبه ای شاخص محیط کسب و کار استان در بهار ۱۴۰۰ نتیجه همسویی استراتژیک بخش دولتی و خصوصی با راهبری اتاق بازرگانی اصفهان است. وی در ادامه بر نقش مهم اتاق‌های بازرگانی در بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان تاکید کرد و گفت: شورای مطالعات استراتژیک منطبق بر اتاق‌های فکر نسل سومی در جهان ایجاد شده است. وی ماموریت این شورا را تصمیم سازی استراتژیک و ایجاد همسویی و یکپارچگی استراتژیک در فعالیت‌ها و فرایندهای اتاق بازرگانی اصفهان با دیدگاه تعالی سازمانی و توجه بیش از پیش به ذینفعان دانست.
نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در پایان سخنان خود رسیدن به موفقیت پایدار را نیازمند استراتژی هوشمندانه و اجرای قدرتمند بیان کرد و افزود: در این راستا سند راهبردی اتاق بازرگانی اصفهان تدوین شد.
توجه به جامعه ذینفعان و نیازهای جدید کسب و کارها از جمله ویژگی‌های سند راهبردی اتاق بازرگانی اصفهان
در ادامه این مراسم اسدالله کردنائیج، استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس و مجری و مدیر طرح تدوین برنامه راهبردی اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر اینکه تفکر استراتژیک توانایی نگاه به آینده است، افزود: امروز نیازمند مدیران دارای تفکرات استراتژیک در تمامی عرصه‌ها و مجهز به مهارت‌های ادراکی هستیم.
وی توانایی تحلیلی و استراتژیک فکرکردن و حل مسایل پیچیده را از مولفه‌های مهارت‌های ادراکی دانست و افزود: موضوعات حیاتی، بلند مدت و رقابتی نشان دهنده استراتژیک بودن موضوعات است.
کرد نائیج تاکید کرد اتاق‌های بازرگانی برای موفقیت باید علاوه بر تلاش برای قدرتمندسازی خود از درون، به صورت مکرر به پایش محیط پیرامون خود پرداخته تا بر مبنای توانمندیهای خود تهدیدات موجود را به فرصت تبدیل کرده و از فرصت‌های موجود بهره برداری کنند.
استاد دانشگاه تربیت مدرس بر ضرورت توجه به مبحث تشخیص فرصت برای موفقیت تاکید کرد و گفت: فعالان اقتصادی با خلق ایده‌های نو و به کارگیری آنها می‌توانند نقش موثری در رشد اقتصادی کشور داشته باشند.
کرد نائیج با بیان اینکه برنامه راهبردی اتاق بازرگانی اصفهان با رویکرد تحول استراتژیک نوشته شده تصریح کرد: این امر یک نوآوری است.
وی گفت: برای آینده سازی بهتر نیازمند تغییرات تدریجی و تحول آفرین هستیم و این نیازمند تغییر پارادایم‌ها و نوع نگاه‌ها است.
مدیر طرح تدوین برنامه راهبردی اتاق تاکید کرد اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان اتاقی پیشرو با ایجاد تغییرات تحول گرایانه در مسیر اتاق نسل چهارم قرار گرفته است.
وی لازمه توسعه مرز در زمان کنونی را منطبق سازی با سه روند ناپایداری محیطی، تازگی و تنوع دانست.
کرد نائیج تصریح کرد تلاش کردیم این سند به ارزش آفرینی و سیاستگذاری در کشور کمک کند و در آن قابلیت‌ها و توانمندیها و فرصت‌ها و تهدیدات مورد توجه قرار گرفته است .
کرد نائیج یکی دیگر از ملزومات موفقیت اتاق‌های بازرگانی را مدیریت ذینفعان بیان کرد و افزود: در این سند جامعه ذینفعان، اسناد بالادستی، چالش‌های موجود در اتاق‌های بازرگانی و مزیت‌های رقابتی موردتوجه قرار گرفته است.
فراگیری مهم‌ترین نقطه قوت سند راهبردی اتاق بازرگانی اصفهان
در ادامه آرش شاهین استاد تمام دانشگاه اصفهان و مشاور عالی شورای مطالعات استراتژیک اتاق بازرگانی اصفهان فراگیر بودن سند مذکور را از نقاط قوت آن دانست و گفت: در این سند تلاش شده تا حد ممکن ادبیاتی مطابق با گفتمان اتاق به کار گرفته و بر اولویت‌ها تاکید شود.
تقدیر از رویکرد علمی – پژوهشی پارلمان بخش خصوصی اصفهان
حمیدرضا فولادگر، مشاور وزیر اقتصاد و مشاورعالی شورای مطالعات استراتژیک اتاق بازرگانی اصفهان نیز ضمن تقدیر از پارلمان بخش خصوصی اصفهان برای ایجاد رویکرد علمی و پژوهشی بخش خصوصی، تعامل سازنده با مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و ایجاد مرکز پژوهش در اتاق بازرگانی اصفهان را در کمک به رفع مشکلات فعالان اقتصادی و اعتلای اقتصاد کشور حایز اهمیت دانست.
اتاق بازرگانی موضوع اقتصاد شهری را در دستور کار خود قرار دهد
همچنین مصطفی نباتی نژاد، رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان نیز خواستار پرداختن به موضوع اقتصاد شهری در اتاق بازرگانی اصفهان شد.
ضرورت حرکت به سمت استراتژی باز با قابلیت هماهنگ شدن در برابر تحولات
محمد طالاری مشاور استراتژی شورای مطالعات استراتژیک اتاق اصفهان و مشاور حوزه راهبردهای کسب و کارو استراتژیست سازمانی نیز سند مذکور را تحقق عینیت یافتن گذار پاردایمیک از برنامه‌ریزی استراتژیک به مدیریت استراتژیک دانست و گفت: با توجه به‌سرعت تحولات دیگر نمی‌توان برنامه‌های ده‌ساله، بیست‌ساله یا بلندمدت را تنها مبنا قرارداد و لازم است به سمت استراتژی باز با قابلیت هماهنگ شدن در برابر تحولات حرکت کنیم.
تاثیر عمل در آینده
محسن طاهری دمنه مشاور آینده‌پژوهی شورای مطالعات استراتژیک اتاق اصفهان و مشاور و مدرس آینده پژوهی نیز گفت: آینده برخلاف جغرافیا در حال حرکت است و بر اساس عمل کردن یا عمل نکردن‌ها ساخته می‌شود.
وی افزود: آینده جایی نیست که ما به آنجا برویم بلکه جایی است که ما آن را می‌سازیم، استراتژی از منظر آینده‌پژوهی یعنی با چشمانی باز تغییرات را رصد نماییم و اتاق بازرگانی چشم همیشه باز فضای کسب‌وکار استان است.

اصفهان_محسن راعی