به گزارش اکونا پرس،

غیورمردان عرصه تولید فولاد مبارکه در راستای لبیک به منویات مقام معظم رهبری و تأمین نیاز بازار داخل کشور موفق شدند طی ۳ روز متوالی ۱۱ تا ۱۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، رکورد روزانه تولید ذوب در ناحیه فولادسازی و ریخته‌گری مداوم را از ۱۵۰ ذوب با تناژ ۲۶ هزار و ۴۰۰ تن تختال که در ۲۹ مهرماه ۱۴۰۰ محقق شده بود به ۱۵۳، ۱۵۵ و ۱۶۰ ذوب با تناژ ۲۸ هزار و ۴۰۰ تن تختال برسانند و رکورد تازه‌ای را در آغازین روزهای قرن جدید و سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» ثبت کنند.

کاربرد گسترده فولاد در صنایع مختلف ازجمله خودروسازی و تولید لوازم‌خانگی، منجر به افزایش بیش‌ازپیش تقاضای فولاد در کشور شده و ضروری است که فولادسازان علی‌رغم محدودیت‌های بی‌سابقه انرژی که بر آن‌ها اعمال شده، گام‌به‌گام در راستای تأمین نیاز بازار تلاشی مضاعف داشته باشند.

این مسئله در شرایط سیاسی-اقتصادی ایران که از تحریم‌های بین‌المللی گسترده رنج می‌برد، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ علاوه بر آن، با توجه به حجم واردات محصولات فولادی و خروج ارز از کشور، تقویت فولادسازان بزرگ داخلی به‌ویژه فولاد مبارکه نقش قابل‌توجهی در جلوگیری از خروج ارز از کشور خواهد داشت.غیورمردان عرصه تولید فولاد مبارکه در راستای لبیک به منویات مقام معظم رهبری و تأمین نیاز بازار داخل کشور موفق شدند طی ۳ روز متوالی ۱۱ تا ۱۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، رکورد روزانه تولید ذوب در ناحیه فولادسازی و ریخته‌گری مداوم را از ۱۵۰ ذوب با تناژ ۲۶ هزار و ۴۰۰ تن تختال که در ۲۹ مهرماه ۱۴۰۰ محقق شده بود به ۱۵۳، ۱۵۵ و ۱۶۰ ذوب با تناژ ۲۸ هزار و ۴۰۰ تن تختال برسانند و رکورد تازه‌ای را در آغازین روزهای قرن جدید و سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» ثبت کنند.

کاربرد گسترده فولاد در صنایع مختلف ازجمله خودروسازی و تولید لوازم‌خانگی، منجر به افزایش بیش‌ازپیش تقاضای فولاد در کشور شده و ضروری است که فولادسازان علی‌رغم محدودیت‌های بی‌سابقه انرژی که بر آن‌ها اعمال شده، گام‌به‌گام در راستای تأمین نیاز بازار تلاشی مضاعف داشته باشند.

این مسئله در شرایط سیاسی-اقتصادی ایران که از تحریم‌های بین‌المللی گسترده رنج می‌برد، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ علاوه بر آن، با توجه به حجم واردات محصولات فولادی و خروج ارز از کشور، تقویت فولادسازان بزرگ داخلی به‌ویژه فولاد مبارکه نقش قابل‌توجهی در جلوگیری از خروج ارز از کشور خواهد داشت.

فولاد مبارکه با بررسی تقاضای داخلی و با وجود همه محدودیت‌ها ازجمله تحریم‌ها و دشواری‌های تولید در کشور درصدد آن است تا فرایند توسعه‌ای پیوسته خود را به پیش ببرد و به نقش پررنگ خود در بخش‌های مختلف ازجمله تولید فولاد خام و در نهایت ورق‌های فولادی، جامه عمل بپوشاند.

این بنگاه بزرگ صنعتی و اقتصادی کشور، با برنامه‌ریزی‌های مدون تولید و رکوردزنی‌های پی‌درپی در تلاش است تا علاوه بر تأمین پایدار فولاد کشور، ضمن پاسخ کامل به نیازهای داخلی، بخشی از تقاضاهای بین‌المللی را نیز تأمین کند. این در حالی است که ثبت رکورد تولید روزانه ۱۶۰ ذوب با تناژ ۲۸ هزار و ۴۰۰ تن توسط تلاشگران ناحیه فولادسازی و ریخته‌گری مداوم فولاد مبارکه نشان از پیشران بودن این شرکت در عرصه تولید کشور دارد.غیورمردان عرصه تولید فولاد مبارکه در راستای لبیک به منویات مقام معظم رهبری و تأمین نیاز بازار داخل کشور موفق شدند طی ۳ روز متوالی ۱۱ تا ۱۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، رکورد روزانه تولید ذوب در ناحیه فولادسازی و ریخته‌گری مداوم را از ۱۵۰ ذوب با تناژ ۲۶ هزار و ۴۰۰ تن تختال که در ۲۹ مهرماه ۱۴۰۰ محقق شده بود به ۱۵۳، ۱۵۵ و ۱۶۰ ذوب با تناژ ۲۸ هزار و ۴۰۰ تن تختال برسانند و رکورد تازه‌ای را در آغازین روزهای قرن جدید و سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» ثبت کنند.

کاربرد گسترده فولاد در صنایع مختلف ازجمله خودروسازی و تولید لوازم‌خانگی، منجر به افزایش بیش‌ازپیش تقاضای فولاد در کشور شده و ضروری است که فولادسازان علی‌رغم محدودیت‌های بی‌سابقه انرژی که بر آن‌ها اعمال شده، گام‌به‌گام در راستای تأمین نیاز بازار تلاشی مضاعف داشته باشند.

این مسئله در شرایط سیاسی-اقتصادی ایران که از تحریم‌های بین‌المللی گسترده رنج می‌برد، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ علاوه بر آن، با توجه به حجم واردات محصولات فولادی و خروج ارز از کشور، تقویت فولادسازان بزرگ داخلی به‌ویژه فولاد مبارکه نقش قابل‌توجهی در جلوگیری از خروج ارز از کشور خواهد داشت.

فولاد مبارکه با بررسی تقاضای داخلی و با وجود همه محدودیت‌ها ازجمله تحریم‌ها و دشواری‌های تولید در کشور درصدد آن است تا فرایند توسعه‌ای پیوسته خود را به پیش ببرد و به نقش پررنگ خود در بخش‌های مختلف ازجمله تولید فولاد خام و در نهایت ورق‌های فولادی، جامه عمل بپوشاند.

این بنگاه بزرگ صنعتی و اقتصادی کشور، با برنامه‌ریزی‌های مدون تولید و رکوردزنی‌های پی‌درپی در تلاش است تا علاوه بر تأمین پایدار فولاد کشور، ضمن پاسخ کامل به نیازهای داخلی، بخشی از تقاضاهای بین‌المللی را نیز تأمین کند. این در حالی است که ثبت رکورد تولید روزانه ۱۶۰ ذوب با تناژ ۲۸ هزار و ۴۰۰ تن توسط تلاشگران ناحیه فولادسازی و ریخته‌گری مداوم فولاد مبارکه نشان از پیشران بودن این شرکت در عرصه تولید کشور دارد.

فولاد مبارکه با بررسی تقاضای داخلی و با وجود همه محدودیت‌ها ازجمله تحریم‌ها و دشواری‌های تولید در کشور درصدد آن است تا فرایند توسعه‌ای پیوسته خود را به پیش ببرد و به نقش پررنگ خود در بخش‌های مختلف ازجمله تولید فولاد خام و در نهایت ورق‌های فولادی، جامه عمل بپوشاند.

این بنگاه بزرگ صنعتی و اقتصادی کشور، با برنامه‌ریزی‌های مدون تولید و رکوردزنی‌های پی‌درپی در تلاش است تا علاوه بر تأمین پایدار فولاد کشور، ضمن پاسخ کامل به نیازهای داخلی، بخشی از تقاضاهای بین‌المللی را نیز تأمین کند. این در حالی است که ثبت رکورد تولید روزانه ۱۶۰ ذوب با تناژ ۲۸ هزار و ۴۰۰ تن توسط تلاشگران ناحیه فولادسازی و ریخته‌گری مداوم فولاد مبارکه نشان از پیشران بودن این شرکت در عرصه تولید کشور دارد.