به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی در این دیدار، مهندس لطفی ، با اشاره به اهمیت توسعه ارتباطات و ارایه سرویس های ویژه اینترنت پرسرعت به مراکز آموزشی گفت :با توجه به اینکه تلفیق شیوه های آموزش حضوری وغیر حضوری بهترین نوع آموزش در  بعد از پسا کرونا می باشد، مخابرات آماده است با استفاده از امکانات موجود واجرای طرح های فیبر نوری و اتصال مدارس ومراکز آموزشی به اینترنت باند پهن مخابرات وارایه سرویس های ویژه ،نهایت همکاری ومساعدت را با آموزش وپرورش استان به عنوان متولی تعلیم وتربیت جامعه داشته باشد .

 در ادامه این دیدار احمد رضا نوازنی، سر پرست اداره کل آموزش وپرورش استان با اشاره به نقش مهم مخابرات در دوران کرونا به عنوان تامین کننده بستر آموزش غیر حضوری واستقبال از اجرای طر ح های فیبر نوری  افزود: امیدواریم با همکاری ومساعدت مخابرات زیرساخت های ارتباطی مطلوب و شرایط ویژه‌ای در مدارس جهت آموزش غیر حضوری با کیفیت تر برای دانش آموزان و معلمان صورت گیرد.