به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری وزارت راه وشهر سازی(مرکزی)، جلسه کمیسیون ماده پنج استان مرکزی با حضور معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری، مدیرکل راه وشهر سازی، شهردار اراک، اعضای شورای شهر وسایر مسئولین برگزارشد.

 حمید انعامی مدیرکل راه وشهر سازی استان مرکزی درحاشیه این جلسه گفت: جلسات کمیسیون ماده پنج به درخواست شهرداری ها به این اداره کل بعنوان دبیرخانه ارسال و پس از بررسی درجلسات کمیته فنی درخصوص آنها با توجه به مقررات وقوانین باحضور مسئولین تصمیم گیری می شود.

وی افزود : درجلسه امروز ۱۸ دستور کار واصله ازشهرداری اراک مورد بررسی قرارگرفت که از بررسی ۱۶ مورد آن با اصلاحاتی تصویب و مقررگردید درخصوص ۲مورد از درخواستها بازدید مجدد صورت پذیرد.