به گزارش اکونا پرس،

امیرحسین حکمتیان گفت: با پیگیری های شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی  طرح احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر چادگان در سال ۱۳۹۱ دارای ردیف اعتباری شد و عملیات احداث آن از سال ۱۳۹۲ آغاز گردید.

وی با بیان این که مراحل ساخت تصفیه خانه فاضلاب چادگان تاکنون ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است افزود: این تصفیه خانه پس از تکمیل و بهره برداری یکی از پیشرفته ترین تصفیه خانه های فاضلاب در کشور خواهد بود.
معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب آبفای استان اصفهان همچنین گفت: تاکنون ۳۵ کیلومتر از شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب شهر چادگان اجرا شده است و ساخت دو ایستگاه پمپاژ فاضلاب نیز در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.
وی افزود: بر اساس بودجه تخصیص یافته تاکنون ۱۹ میلیارد تومان در خصوص اجرای طرح فاضلاب چادگان هزینه شده و شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان به تمام تعهدات خویش در این زمینه عمل کرده است.
حکمتیان با اشاره به احتمال سرازیر شدن فاضلاب به دریاچه پشت سد زاینده رود اعلام کرد: بر اساس قانون مدیریت پسماند، در شهرهایی که هنوز شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب ندارند و تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب قرار نگرفته اند، نظارت و برخورد با کسانی که فاضلاب خانگی را در معابر و آب های روان تخلیه می کنند با شهرداری هاست و باید با متخلفان احتمالی برخورد قانونی صورت پذیرد.
وی همچنین برسلامت آب شرب شهروندان و روستاییان تحت پوشش سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ تاکید کرد و گفت: مرکز بهداشت استان بر کیفیت و سلامت آب ۹۸ شهر و ۹۴۹ روستای استان اصفهان به ویژه ۵۸ شهر و ۳۸۰ روستایی که آب مورد نیاز آن ها از رودخانه زاینده رود و تصفیه خانه آب اصفهان تامین می شود نظارت کامل دارد و جای هیچگونه نگرانی نیست.

 

اصفهان_محسن راعی