به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، شهردار اراک در ادامه با اشاره به اینکه فلسفه وجودی روابط عمومی در دستگاه هایی همچون شهرداری ها که با دارائی های مردم اداره می شود، این است که امور و فعالیت هایی که برای شهر و کسب رضایت شهروندان صورت می گیرد، اطلاع رسانی نمایند و به نحوی که با اطلاع رسانی درست و دقیق، امیدواری نسبت به توسعه شهری و حس تعلق شهروندان به شهر را ارتقا دهند.

شهردار اراک گفت: روابط عمومی ها در کنار نقش اطلاع رسانی، باید خدماتی که شهروندان در حوزه مدیریت شهری از شهرداری مطالبه می نمایند، به مدیران اطلاع و پس از انجام و اجرایی شدن به سمع و نظر شهروندان برسانند و به نوعی با افکارسنجی سنجی عمومی پاسخگوی نیازهای مردم باشد.

وی تاکید کرد: باید توجه داشت روابط عمومی شهرداری، از یک سو منافع سازمان و از طرف دیگر منافع مخاطبانش که همان شهروندان هستند را در هم ادغام می کند و در پرتو توسعه پایدار، شهر را تکامل می بخشد.

دکتر کریمی با تاکید بر استفاده از روش های مدرن و تخصصی در روابط عمومی و تقویت حوزه های افکارسنجی و آموزش، گفت: اخلاق، صداقت، جلب رضایت مردم که با هدف امیدوار کردن مردم نسبت به اقداماتی که انجام می شود، باید همواره مدنظر روابط عمومی قرار گیرد. شهردار اراک در پایان از زحمات شبانه روزی مدیران و کارشناسان روابط عمومی شهرداری، که همواره در مسیر تحقق اهداف سازمانی گام بر می دارند، تقدیر و تشکر نمود.