به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی مدیر مخابرات منطقه مرکزی در این نشست که در ساختمان ستادی مخابرات برگزار شد بر گسترش همکاری های دو مجموعه مخابرات و پست بانک در راستای توسعه زیر ساخت های ارتباطی و مخابراتی تاکید کرد.

حمید مصلحی مدیر شعب پست بانک استان مرکزی نیز با بیان محورهای پیشنهادی جهت همکاری دوجانبه، آمادگی مجموعه متبوع خود را برای اقدامات کاربردی در راستای هم افزایی جهت توسعه خدمات و سرویس های مخابراتی در سطح استان اعلام کرد.