به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی رمضانی از جمله اهداف مهم این شرکت را جلب رضایتمندی مشترکین گرامی برشمرد وگفت: این شرکت همه ساله با انجام نظرسنجی از مشترکین محترم نسبت به دریافت نظرات و پیشنهادات ایشان اقدام نموده و جهت رفع نواقص موجود اقدامات بهبود انجام می پذیرد.

 براساس همین گزارش وی، عملکرد این ناحیه را به شرح ذیل بیان نمود: درسال 1400به میزان 16 هزار و311متر  شبکه گذاری درسطح شهرستان ساوه انجام شده و940 انشعاب علمک و ایستگاه جدید نصب شده و تعداد دوهزار و767مشترک جدید به مشترکین خانگی، تجاری وصنعتی اضافه شده و همچنین 40 واحد تولیدی جدید درسطح شهرستان ساوه از نعمت گاز طبیعی برخوردارشده است.

 معاون بهره برداری شرکت گاز استان مرکزی ادامه داد: باتوجه به بحث نگهداشت و بازرسی و ایمن سازی تاسیسات چهار هزار و 800مورد گریسکاری و سرکشی و کنترل شیرهای شبکه انجام شده، تعداد سه هزار و 973مورد انشعابات شبکه بهسازی و ایمن سازی گردیده و سه هزار و400مورد حفاظت الکتریکی از تاسیسات سرکشی وکنترل وضعیت گردیده است.

رمضانی درآخر افزود: این شرکت در جهت کسب رضایتمندی مشترکین خود اقدام می نماید و درسال1400 تعداد 58 هزار و657مورد امدادرسانی به صورتهای عادی، فوری و خیلی فوری امدادرسانی شده است.