به گزارش اکونا پرس،

فولاد هرمزگان هرچند تا به امروز جزو بزرگترین تولیدکنندگان فولاد کشور محسوب می شود، اما حالا با در دستور کار قرار دادن طرح ۳/۵ میلیون تنی ورق گرم دو می تواند در میان مجموعه‌هایی قرار بگیرد که کشور را از واردات این محصول بی نیاز کرده و قدرت رقابتی خود در بازارهای صادراتی را افزایش دهد.

طرح توسعه ۵/ ۳ میلیون تنی نورد گرم یکی از مهم‌ترین طرح هایی است که در دستور کار فولاد هرمزگان قرار گرفته و مرحله مطالعه مقدماتی طرح تقریبا رو به اتمام است و به زودی عملیات کلنگ‌زنی طرح اجرایی می‌شود.

طرحی که بدون شک در تامین نیاز صنایع پایین دستی از جمله صنعت خودرو و لوازم خانگی نقش مهمی ایفا می کند و می تواند درآمدهای این شرکت را افزایش دهد.

شاید اصلی ترین نکته در اجرای این طرح عدم نیاز به واردات ورق در کشور باشد. این در حالی است که پروژه نورد گرم دو فولاد مبارکه نیز در دست انجام است و حالا پروژه نورد گرم‌ دو فولاد هرمزگان نیز با اندک زمانی پس از آن وارد مدار تولید می شود. البته این طرح نیز با حمایت فولاد مبارکه اجرا می شود اما قدمی است در راستای توسعه بازارهای فولاد هرمزگان چه در داخل کشور و چه در بازارهای صادراتی.

در واقع فولاد هرمزگان با توجه به موقعیت جغرافیایی خود می تواند با ورود به بازارهای صادراتی ورق، درآمد جدیدی را برای مجموعه فراهم‌کند. البته این موضوع مستلزم تامین نیاز داخل خواهد بود و به نوعی می توان گفت این پروژه به دنبال کاور کردن پروژه نورد گرم دو فولاد مبارکه است تا به طور کامل نیاز داخل کشور تامین شود ‌و با افزایش‌ ظرفیت تولید بازارهای صادراتی جدیدی نیز تعریف شود.

اما موضوع مهم دیگر اشتغالزایی جدید فولاد هرمزگان با آغاز این طرح خواهد بود که عده ای در زمان اجرای طرح و تعدادی با شروع خط تولید مشغول به فعالیت می شوند.

درواقع این طرح هم از نظر تولید محصول جدید و هم از دیدگاه مسئولیت اجتماعی برای فولاد هرمزگان دستاوردهایی دارد که می تواند جایگاه این شرکت را از نظر درآمدی، بورسی و صادراتی تغییر داده و منجر به ارتقای آن شود.

اجرای چنین طرحی نشان می دهد با وجود مشکلات زیرساختی از جمله کمبود انرژی، مواد اولیه، حمل و نقل و… فولاد هرمزگان به دنبال حفظ روند توسعه در این مجموعه است.

تکمیل این زنجیره در فولاد هرمزگان به کاهش قیمت تمام شده و سوددهی هرچه بیشتر این مجموعه کمک می کند، این موضوع بی شک منجر به کاهش قیمت تمام شده می شود که در شرایط‌ امروز می تواند امتیاز خوبی برای یک بنگاه اقتصادی باشد.

باتوجه به برنامه های تولیدی در صنعت خودروی کشور و همچنین صنعت لوازم خانگی، پروژه نورد گرم دو فولاد هرمزگان، همانند پروژه نورد گرم فولاد مبارکه، می تواند در میان پروژه های استراتژیک کشور قرار بگیرد که در نهایت کشور را از واردات بی نیاز کند.

این طرح حاکی از آن است که فولاد هرمزگان در مقیاس ملی و در راستای تامین نیاز داخل قدم بر می دارد و این اتفاق، حمایت سهامداران از آن را افزایش می دهد.

با چنین نگاهی باید امیدوار بود که این مجموعه در سال های پیش رو به سراغ فولادهای آلیاژی نیز برود. در واقع فولاد هرمزگان با اجرای این پروژه و تکمیل زنجیره ارزش، به دنبال تثبیت جایگاه خود در بازار داخل و صادراتی است.

حال چنین نگاهی مستلزم همراهی و حمایت های هرچه بیشتر دولت به ویژه در بحث تامین انرژی همچون برق ‌و گاز است و باید امیدوار بود که این پروژه بدون صرف زمان بیشتر وارد مدار تولید شود. در چنین شرایطی مجموعه ای همچون فولاد هرمزگان با افزایش ظرفیت تولید می تواند قدرتنمایی ویژه ای به همراه داشته باشد.

اصفهان_محسن راعی