به گزارش اکونا پرس،

با اجرای طرح جهاد آبرسانی در حدود ۳۰۰۰ نفر از روستاییان شهرستان نایین از آب شرب پایدار بهره مند می شوند.
مدیر آبفای نایین گفت: این طرح در مجتمع های روستایی لای سیاه و کوهستان- بهارستان شهرستان نایین با همکاری بسیج سازندگی سپاه استان اصفهان آغاز شده و با اتمام آن ساکنان ۵۴ روستای شهرستان از نعمت آب شرب پایدار برخوردار می شوند.
محمدعلی عباسی خاطرنشان کرد: در این طرح علاوه بر حفر و تجهیز دو حلقه چاه آب، ۱۱۷ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع، ۳۷۰۰ متر مکعب مخزن و۵ باب ایستگاه پمپاژ نیز اجرا و احداث می شود.
وی افزود: تاکنون برای اجرای طرح های آبرسانی به مجتمع های روستایی لای سیاه و کوهستان- بهارستان در حدود ۲۲۵۰۰ متر حفاری و ۹۵۰۰ متر لوله گذاری شده که بیانگر پیشرفت فیزیکی ۱۰ درصدی این دو طرح است.
اضافه می شود طرح جهاد آبرسانی به ۱۰ هزار روستای کشور با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی در سراسر کشور در حال اجراست.

 

اصفهان_محسن راعی

با اجرای طرح جهاد آبرسانی محقق می شود؛

بهره مندی ۳۰۰۰ نفر در ۵۴ روستای شهرستان نایین از نعمت آب شرب پایدار

  • کد خبر : 4870

  • 23 تیر 1401 - 8:59

  •  

  •  

     

بهره مندی ۳۰۰۰ نفر در ۵۴ روستای شهرستان نایین از نعمت آب شرب پایدار

طرح جهاد آبرسانی به 10 هزار روستای کشور با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی در سراسر کشور در حال اجراست.

با اجرای طرح جهاد آبرسانی در حدود ۳۰۰۰ نفر از روستاییان شهرستان نایین از آب شرب پایدار بهره مند می شوند.
مدیر آبفای نایین گفت: این طرح در مجتمع های روستایی لای سیاه و کوهستان- بهارستان شهرستان نایین با همکاری بسیج سازندگی سپاه استان اصفهان آغاز شده و با اتمام آن ساکنان ۵۴ روستای شهرستان از نعمت آب شرب پایدار برخوردار می شوند.
محمدعلی عباسی خاطرنشان کرد: در این طرح علاوه بر حفر و تجهیز دو حلقه چاه آب، ۱۱۷ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع، ۳۷۰۰ متر مکعب مخزن و۵ باب ایستگاه پمپاژ نیز اجرا و احداث می شود.
وی افزود: تاکنون برای اجرای طرح های آبرسانی به مجتمع های روستایی لای سیاه و کوهستان- بهارستان در حدود ۲۲۵۰۰ متر حفاری و ۹۵۰۰ متر لوله گذاری شده که بیانگر پیشرفت فیزیکی ۱۰ درصدی این دو طرح است.
اضافه می شود طرح جهاد آبرسانی به ۱۰ هزار روستای کشور با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی در سراسر کشور در حال اجراست.

 

اصفهان_محسن راعی