به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی دراین نشست خلج معصومی شهردار خشکرود خواستار همکاری مخابرات جهت ایجاد شبکه فیبر نوری برای نصب دوربین در شهرخشکرود شد .

بر اساس این گزارش در ادامه مهندس لطفی مدیر مخابرات منطقه مرکزی اظهار آمادگی کرد  با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذیربط ،مخابرات نهایت همکاری را به عمل خواهد آورد، چراکه نصب دوربین ها فراهم کننده امنیت برای همه جامعه است از جمله مخابرات در جهت کاهش سرقت تجهیزات مخابرات که اخیرا بسیار افزایش داشته است.

اراک- خبرنگار - سید محسن موسوی