به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی دراین نشست علی ضیایی شهردار زاویه خواستار همکاری مخابرات جهت ایجاد شبکه فیبر نوری برای نصب دوربین در شهرزاویه شد.

بر اساس این گزارش در ادامه مهندس لطفی، همکاری و تعامل شهرداریها را با مخابرات در زمینه توسعه خطوط و شبکه های  مخابراتی  امری محوری و تعیین کننده خواند و بر آن تاکید کردو اظهار داشت: مخابرات آمادگی کامل دارد با عقد قرار داد  نهایت همکاری ومساعدت لازم را برای ایجاد شبکه فیبر نوری برای نصب دوربین در این شهر به عمل آورد.

اراک- خبرنگار - سید محسن موسوی