به گزارش اکونا پرس،

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز چهار شنبه مورخ ۲۹ تیرماه  در محل سالن آمفی تئاتر باشگاه شهرک شهید محمد منتظری برگزار گردید
دستور جلسه:
 تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار
 سایر مواردی که تصمیم گیری در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است

اصفهان_محسن راعی