به گزارش اکونا پرس،

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پالایش نفت اصفهان روز (چهارشنبه  ۲۹ تیر ماه) با حضور ۷۵.۸۶ درصد از سهامداران به ریاست آقای توکلی نماینده شرکت  نفت سپاهان به عنوان رئیس جلسه برگزار شد.

در این جلسه ابتدا گزارش فعالیت هیئت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰  ارائه شد و پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورت خلاصه مذاکرات مجمع، به اتفاق آراء تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت شامل صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰، با توجه به تکالیف تعیین شده صاحبان سهام مندرج درصورت خلاصه مذاکرات مجمع، مورد تصویب قرار گرفت.

در جهت  اجرای مواد ۹۰، ۲۳۹ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، مجمع مقرر نمود مبلغ ۶۵۰ ریال به عنوان سود خالص هر سهم (۷۵ درصد سود کسب شده)بابت عملکرد سال مالی ۱۴۰۰ تقسیم شد.

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز  به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی حافظ گام به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱شدند  و مجمع اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل را در چارچوب قرارداد فی مابین به هیئت مدیره شرکت تفویض کرد.

اصفهان_محسن راعی