به گزارش اکونا پرس،

طی تقدیرنامه ای ازسوی " احمد حیدری" معاون حقوقی ،پشتیبانی و امور مجلس و رئیس شورای فرهنگی وزارت نیرو از "محمود محمودی " مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی و "علی رضایی"مسئول دینی و فرهنگی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی به دلیل کسب رتبه  سوم  در میان استان های کشور در ارزیابی صورت گرفته در   سال ۱۴۰۰ از فعالیت های فرهنگی و دینی شرکت های صنعت آب وبرق   در سراسر کشور توسط وزارت نیرو تقدیر به عمل آمد.