به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی در این دیدار که در دفتر استاندار برگزار شد ،مهندس لطفی ، گزارشی از طراحی های انجام شده برای ایجاد زیرساخت فیبر نوری برای حدود 300 دوربین جدید نظارتی در کلیه شهرها و شهرداری‌های  استان ارایه کرد و از مذاکرات انجام شده برای دسترسی کلیه سازمانها و نهادهای دولتی جهت تحقق اهداف دولت الکترونیک و ایجاد زیرساخت لازم برای مکانیزه کردن کلیه خدمات دولتی خبر داد.

وی همچنین با توجه به گستردگی شبکه امن فیبر نوری شرکت مخابرات در سطح استان آمادگی خود را برای تحقق اهداف عالیه دولت محترم در زمینه توسعه زیرساخت برای توسعه فناوری اطلاعات در همه حوزه های کسب و کار و تحقق اقتصاد دیجیتال اعلام کرد.

بر اساس این گزارش در ادامه مهندس لطفی، مخابرات را به عنوان متولی ارتباطات، مبنای توسعه زیرساخت های استان دانست و بیان کرد :یکی از مهمترین ملزومات شهر هوشمند وجود ارتباطات پُرسرعت داده برای ارایه سرویس به شهروندان است و توسعه فیبرنوری در شهرها یکی از زیرساخت های مدیریت واحد شهری و زمینه ساز تحقق شهر هوشمند با استفاده از بستر ارتباطی مشترک است.

 مدیر مخابرات منطقه مرکزی افزود: توسعه ارتباطات شهری با گسترش هرچه بیشترشبکه های فیبر نوری شتاب بیشتری می گیرد وهمکاری ومشارکت سایر دستگاه های اجرایی موجب کاهش هزینه ها و زمینه ساز ایجاد شبکه های پایدارارتباطی برای سال های متمادی آینده خواهد بود.

اراک- خبرنگار - سید محسن موسوی