به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی( استان مرکزی)، حمید اِنعامی از اجرای یک مورد رفع تصرف فوری، ۷ مورد اجرای احکام قطعی شامل  ۲مورد خلع ید و ۵مورد قلع وقمع به منظور رفع تصرف اراضی ملی و صیانت از بیت المال در تیر ماه امسال خبر داد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی در ادامه افزود: این مهم با تلاش گشت یگان حفاظت این اداره کل با  انجام ۳۶۰ مورد گشت بصورت(خودرویی –موتورسیکلت) صورت پذیرفته که در عملیات های جداگانه رفع تصرف ۸۹ هزارو ۲۳۵ متر مربع از اراضی دولتی به ارزش ۳هزار و۵۰۱میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال، شامل رفع تصرفات فوری و اجرای احکام قطعی قضایی است.

اِنعامی در ادامه بیان داشت: ارزش ریالی بیشترین آمار رفع تصرفات استان مرکزی مربوط به شهرستان ساوه  به ارزش ۱هزار و۹۸۱  میلیارد و ۳۸۰میلیون ریال بوده که از این حیث شهرستان خنداب با ۱هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در رتبه دوم قرار دارد.

وی اضافه نمود : بیشترین رفع تصرفات از حیث مساحت در این مدت متعلق به شهرستان ساوه به میزان ۶۱هزار و ۲۳۵ متر مربع بوده که از این حیث شهرستان خنداب با ۲۰هزار  متر مربع در رتبه بعدی قرار دارد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی تصریح کرد: سامانه ارتباط مردم با یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان در زمینه زمین خواری با شماره ۱۶۵۶ آماده دریافت هرگونه اخبار و گزارشات مردمی در راستای مقابله با هرگونه تصرف اراضی تحت پوشش درسراسر استان است.

اراک- خبرنگار - سید محسن موسوی