به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی ، گودرزی، معاون دفتر اقتصادی استانداری مرکزی اظهار کرد:در جلسه کارگروه رصد و پایش گندم،آرد و نان استان به شکل وبیناری با کارگروه های گندم وآرد و نان شهرستان ها به منظور هماهنگی بیشتر جهت ورود به فاز دوم استفاده از سامانه نانینو تشکیل شد. وی در خصوص این سامانه گفت: این سامانه،سامانه مدیریت هوشمند کارکرد نانوایی های استان است. گودرزی اضافه کرد:از سیاست های دولت مدیریت حوزه گندم و آرد و نان بوده که حوزه گندم خوشبختانه بالغ بر ۱۰۶ درصد رشد در خرید گندم انجام شده است. وی تاکید کرد: در این سامانه بالغ بر ۹۹ درصد نانوایی های استان کارتخوان هوشمند جدید را نصب کرده اند و بعد از این فاز دوم تغییر و تثبیت رفتار نانواها و مردم است که در این راستا از مردم تفاضا داریم برای خرید نان صرفا از طریق کارتخوان هوشمند نانوایی ها استفاده کنند. گودرزی ادامه داد: به هیچ عنوان قیمت نان تغییری نخواهد داشت و تغییر تنها در عملکرد خرید نان با کشیدن کارتخوان های جدید است. وی با تاکید بر اینکه نانوا ها نان را از طریق همین کارتخوان ها به فروش برسانند افزود: بازرسی و نظارت بر عملکرد نانوایی ها بر اساس خروجی این سیستم انجام می شود تا میزان کارتهای خریداری شده،ساعت شروع و پایان، تعداد تراکنش ها با کارتها،خرید و فروش در ساعات متعارف و...رصد شود و برای نانوایی هایی که عملکرد نامتعارف داشته باشند عملکرد اخطار ارسال می شود و نهایتا بر اساس همین خروجی رصد صورت می گیرد. گودرزی اصافه کرد: تخلف در استفاده از کارتخوان در خارج ساعت معمول و استفاده از یک کارت و تعدد خرید و خرید نامتعارف در این دوره مشاهده شده است.

اراک- خبرنگار - سید محسن موسوی