به گزارش اکونا پرس،

حسین اکبریان در این بازدید اظهار داشت: آگاه سازی شهروندان در خصوص کمبود منابع آبی در کشور، فرهنگ سازی و ترویج صرفه جویی در مصرف آب، آموزش شیوه های درست مصرف آب و جلوگیری از هدر رفتن آب از جمله مهمترین برنامه هایی است که باید در خانه فرهنگ آب بیش از گذشته به آن پرداخته شود.

وی با بیان اینکه مسئله کمبود آب در سراسر جهان به بحرانی عمومی تبدیل شده عنوان کرد: هم اکنون حفظ منابع آبی اهمیت زیادی دارد و در این میان یکی از راهبردهای نگهداری از این منابع آموزش روش¬ های مصرف بهینه آب و اصلاح الگوی مصرف در جامعه است.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان اصفهان با تاکید بر آموزش مصرف بهینه آب به گروه های هدف اظهار داشت: ایجاد مهارت‌ برای ابداع روش های مدیریت مصرف و حفاظت از منابع آب و ایجاد حس مسئولیت در برابر آیندگان، می تواند از اهداف آموزشی این مرکز باشد.

وی با اشاره به اهمیت آموزش مصرف بهینه آب به کودکان گفت : نهادینه کردن فرهنگ صحیح مصرف آب به کودکان با آموزش آغاز می شود، بنابراین باید در خانه فرهنگ آب و همچنین در مراکز آموزشی و مدارس به اطفال و دانش آموزان محدودیت منابع آب و روش های مصرف درست را آموزش دهیم.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان همچنین تولیدات فرهنگی در زمینه شیوه های درست مصرف آب و انتشار آن برای تشویق مشترکین به مدیریت بهینه مصرف آب را ضروری برشمرد.

اصفهان_محسن راعی