به گزارش اکونا پرس،

به نقل از دفتر روابط عمومی برق باختر این اقدام  به مناسبت روز کارمند و همچنین هفته دولت توسط نمایندگان کارگری برق باختر و در راستایتقدیر از زحمات همکاران ایجاد وحدت و پاسداشت مقام کارمند صورت گرفت.

اراک- خبرنگار - سید محسن موسوی