به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی دراین نشست محمدی شهردارآوه خواستار همکاری مخابرات جهت ایجاد شبکه فیبر نوری برای نصب دوربین های نظارتی در شهرآوه شد .

بر اساس این گزارش در ادامه مهندس لطفی مدیر مخابرات منطقه مرکزی اظهار آمادگی کرد،مخابرات نهایت همکاری ومساعدت لازم را برای راه اندازی دوربین های نظارتی شهری در آوه به عمل خواهد آورد.