به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی دراین نشست نفیس قدیرلی شهردار غرق آباد خواستار همکاری مخابرات جهت ایجاد شبکه فیبر نوری برای نصب دوربین های نظارتی در شهر غرق آباد شد .

بر اساس این گزارش در ادامه مهندس لطفی مدیر مخابرات منطقه مرکزی اظهار آمادگی کرد،مخابرات نهایت همکاری ومساعدت لازم را برای راه اندازی دوربین های نظارتی شهری در غرق آباد به عمل خواهد آورد.

اراک- خبرنگار - سید محسن موسوی