به گزارش اکونا پرس،

علیرضا لطفی با تاکید بر اینکه شرکت مخابرات ایران که مهم ترین بازیگر عرصه ارتباطات ثابت کشور است؛ در طول بیش از ۱۰ سال بارها و بارها از راه های مختلف، نیاز خود و کشور برای تغییر تعرفه خدمات تلفن ثابت را اعلام کرده است؛ افزود: این درخواست هر بار با بهانه های مختلف، مورد مخالفت قرار گرفته و این در حالی است که صورتهای مالی مخابرات در چند سال اخیر نشان می دهند، سرویس تلفن ثابت با تعرفه های موجود نه تنها سود ده نیست بلکه هزینه های خود را نیز تامین نمی کند.

این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه هزینه نگهداری یک خط تلفن شهری ماهانه بیش از ۲۰ هزار تومان است، بیان کرد: در مقابل متوسط درآمد هر خط تلفن در ماه کمتر از ۷ هزار تومان است و این یعنی مخابرات باید تقریباً ۳ برابر درآمد هر خط تلفن را صرف نگهداری آن کند.

لطفی با تاکید بر اینکه این مهم سسب ورشکستگی هر شرکتی خواهد شد، گفت: مخابرات با وجود خصوصی شدن با استخدام ده ها هزار نیروی انسانی بخشی از وظیفه دولت در این زمینه را بر عهده گرفته و به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشاغل متعددی را ایجاد کرده است.

مدیر مخابرات منطقه مرکزی اضافه کرد: همچنین در این سال ها مصوبات متعدد مجلس و دولت، شرکت مخابرات را ملزم به استخدام نیروهای جدیدی کرده است که در نهایت همین موضوع باعث شده است بیش از ۸۰ درصد درآمد مخابرات صرف پرداخت حقوق و مزایای پرسنل خود شود.

وی با بیان اینکه عدم تغییر تعرفه ها طی این سال ها منجر به توقف تولیداتی شد که تنها خریدار آنها شرکت مخابرات ایران بوده است، ادامه داد: به دنبال آن بسیاری از پیمانکاران بخش های توسعه و تولید، بیکار شدند و در همین حال مشکلاتی برای اداره ی امور جاری در شرکت مخابرات ایران به وجود آمد.

مدیر مخابرات منطقه مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه همه این رخدادها در حالی اتفاق می افتند که در صورت اتخاذ یک تصمیم درست در سالهای گذشته ممکن بود جلوی ایجاد مشکلات را گرفت، گفت: اکنون نیز اگر تصمیم درست و به موقعی گرفته شود میتوان انتظار داشت پس از مدتی وضعیت مخابرات ایران بهبود یابد و در نهایت منجر به توسعه بخش ثابت شود که دولت سیزدهم و وزارت ارتباطات تاکیدی بسیاری بر آن دارند

اراک- خبرنگار - سید محسن موسوی