به گزارش اکونا پرس،

دکتر مخلص الائمه اظهار کرد: در سفر ریاست جمهوری به استان مرکزی که 31 تیرماه انجام گرفت، تمام تلاش بر این بود که ظرفیتی ایجاد شود تا مبنایی برای بازنگری طرح جامع کاهش آلودگی هوا و اقدامات آینده باشد.

وی با بیان اینکه در اکثر جلسات استان در زمان سفر ریاست جمهوری به  مسئله محیط زیست و آلودگی هوا پرداخته شد و شخص دکتر رییسی توجه ویژه ای به مسئله آلودگی هوا در اراک داشت، گفت: مسلما در بحث آلودگی هوا باید به اشکال مختلف مشارکت مردم اتفاق بیفتد، و پیشنهاد می شود که گزارش مشاور پروژه بروزرسانی طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک نیز به عنوان اسناد پشتیبان اقدامات انجام شده در جریان این طرح منتشر شود.

 مخلص الائمه با تاکید بر اینکه گزارش نهایی بازنگری این طرح به عنوان پیش نویس نیز مهرماه منتشر خواهد شد، گفت: تمام تلاش استان بر این است که نیروگاه حرارتی شازند به سمت استفاده از مازوت حرکت نکند، اما اگر تصمیم بر استفاده از مازوت باشد، باید مازوتی مصرف شود که سولفور کمی داشته باشد، همچنین اورهال حداقل دو واحد از نیروگاه نیز باید بعد از 15 آذرماه موکول شود و واحدها آن زمان از مدار خارج شوند.

وی در خصوص مشکلات موجود در مسیر تامین آجر برای تسریع در ساخت پروژه انتقال آندسازی به شهرک صنعتی خیرآباد گفت: شرکت ایرالکو موظف است که برنامه زمانبندی اتمام پروژه را جهت تایید به سازمان صمت استان ارائه کند، همچنین باید مشکل تامین آجر مورد نیاز پروژه توسط وزارت صمت حل شود.

اراک- خبرنگار - سید محسن موسوی