به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی دراین نشست مهندس لطفی ضمن گرامی داشت هفته پدافند غیر عامل اظهار داشت : پدافند غیر عامل برای حفظ آمادکی در شرایطی که ممکن است حملات سایبری انجام شودبسیار مهم وبا اهمیت است و با توجه به نقش مخابرات به عنوان متولی و تامین کننده زیر ساخت های اصلی خدمات آموزشی،بهداشت،اقتصاد و امنیت ،حمایت از مجموعه مخابرات بویژه در بحث جلوگیری ازسرقت تجهیزات مخابراتی که نسبت به سنوات گذشته بیشتر شده است وخسارت های مالی فراوانی به مخابرات واردکرده است،بیش از پیش لازم وضروی است.

در ادامه پزشک نیا مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری مرکزی بیان کرد: دشمنان هر روز تهدیدات گونا گونی را با سویه های جدید طراحی می کنند وبا توجه به نقش مهم مخابرات به عنوان دستگاه خدمت رسان در بخش ارتباطات وامداد رسانی در شرایط بحرانی،لازم است حمایت شود واین اداره کل آماده است در حد توان نهایت همکاری ومساعدت لازم را در تمامی زمینه ها با مخابرات به عمل آورد.

اراک- خبرنگار - سید محسن موسوی