به گزارش اکونا پرس،

مدیر گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو گفت:مانور منطقه ای مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو در استان مرکزی برگزار می شود.

رجبی افزود:این مانور با هدف بکارگیری رویکرد های جامع مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در شرایط اضطراری است.

وی گفت:این رزمایش در دی ماه سال جاری و به میزبانی استان مرکزی برگزار و شرکت های صنعت آب و برق استان های البرز وهمدان در این مانور مشارکت خواهند کرد.

وی با تشریح سناریوی طراحی شده برای این مانور گفت: هدف از برگزاری این مانور، سنجش و ارتقای آمادگی شرکت های صنعت آب و برق و توسعه همکاری بین شرکت ها در برابر وقوع هرگونه حادثه و بحران است.

 رجبی بیان کرد: سنجش میزان آمادگی منابع انسانی و تجهیزاتی، افزایش مهارت های فردی و تجربیات بین دستگاهی و دستیابی به سرعت عمل مطلوب در مواجهه شرایط اضطراری، بخش دیگری از اهداف این مانور قلمداد می شود.

رییس شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان مرکزی نیر ضمن تشریح تهدیدات و آسیب پذیری های حوزه صنعت آب و برق، به مصون سازی ، ارتقاء تاب آوری و تداوم کارکردهای در این حضوره تاکید کرد و افزود: حفاظت و پایداری صنعت برق یکی از مهم ترین موضوعات و اولویت پدافند غیرعامل است.

محمود محمودی در ادامه با تاکید بر لزوم توجه به رعایت الزامات پدافند غیرعامل در طرح های توسعه ای صنعت آب و برق خواستار توجه ویژه مجموعه صنعت آب وبرق به این مسائل شد.

در نشست هماهنگی این مانور، شرح وظایف دستگاه های مختلف بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت نیرو تشریح شد.

اراک- خبرنگار - سید محسن موسوی