به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی دراین نشست موسوی خواستار همکاری مخابرات جهت ایجاد شبکه فیبر نوری برای نصب دوربین های نظارتی در شهر خنداب شد .

بر اساس این گزارش در ادامه مهندس لطفی مدیر مخابرات منطقه مرکزی اظهار آمادگی کرد،مخابرات نهایت همکاری ومساعدت لازم را برای راه اندازی دوربین های نظارتی شهری در خنداب به عمل خواهد آورد.

اراک- خبرنگار– سید محسن موسوی