به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی، محمد رضا سمیعی مدیر عامل شرکت با اعلام این خبر، هدف از برگزاری این دوره آموزشی را افزایش دانش مهندسان، کارشناسان و مجریان واحدهای اجرای طرح ها و مهندسی شرکت در راستای افزایش طول عمر تاسیسات و خطوط لوله و نگهداشت بهتر شبکه گاز در استان مرکزی عنوان کرد. 

محمد رضا سمیعی افزود: در این دوره آموزشی سه روزه، علیرضا اسکانیان دبیر کمیته برق، حفاظت کاتدیک و پوشش مدیریت گازرسانی شرکت گاز استان، نحوه اصول نگهداشت، حراست و بازرسی از تاسیسات و خطوط لوله در راستای افزایش عمر مفیدشان را به شرکت کنندگان  آموخت. 

مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی اضافه کرد: برگزاری دوره های آموزشی نقش بسزایی در بکارگیری علوم و مهارت های نوین و افزایش تجربه های کاری در راستای  جلوگیری از مستهلک شدن زود رس تاسیسات و خطوط لوله دارد. 

براساس همین گزارش در حاشیه این دوره سه روزه، شرکت کنندگان از کارگاه عایق سایت واقع در شهر اصفهان بازدید و از نزدیک در جریان کارهای انجام شده قرار گرفتند

اراک- خبرنگار - سید محسن موسوی