به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی دراین نشست فلاح شهردار نراق بر همکاری مخابرات جهت ایجاد شبکه فیبر نوری برای نصب دوربین های نظارتی در شهر نراق تاکید کرد .

بر اساس این گزارش در ادامه مهندس لطفی، همکاری و تعامل شهرداریها را با مخابرات در زمینه توسعه خطوط و شبکه های مخابراتی امری محوری و تعیین کننده خواند و بر آن تاکید کردو اظهار داشت: مخابرات آمادگی کامل دارد نهایت همکاری ومساعدت لازم را برای نصب دوربین های نظارتی شهری به عمل آورد.