به گزارش اکونا پرس،

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین موضوعات در سطح کشور مسائل اقتصادی است، ابراز داشت: وظیفه همه ما مدیران و مسئولین است که از تولیدکنندگان و کسانی که در حوزه‌های مختلف صنعتی فعالیت می‌کنند، حمایت کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه باید از سرمایه گذاران حمایت کرد، تصریح کرد: یک سرمایه گذار ممکن است با کوچک‌ترین اتفاقی فرار کند و از این رو باید امنیت سرمایه گذار تأمین شود.

وی با اشاره به اینکه کاغذبازی‌های اداری برای سرمایه گذاران باید از بین برود، خاطرنشان کرد: بسیاری از سرمایه گذاران در پیچ و خم‌های ادارات گیر می‌کنند در صورتی که باید از آنها حمایت همه جانبه کرد.

خدائیان با اشاره به اینکه قوه قضائیه با هرگونه بی نظمی و ناامنی به شدت مقابله می‌کند، گفت: افرادی که مخل در نظم و امنیت عمومی هستند به هیچ عنوان شامل عفو و بخشودگی نمی‌شوند.

وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که از بخش تولید حمایت کنند، افزود: در صورت مشاهده هرگونه کم کاری و یا ترک فعل توسط مدیر یا مسئولی این موضوع توسط سازمان بازرسی دیگری می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه یکی از مهمترین سیاست‌های قوه قضائیه در دوره کنونی ارتباط بی واسطه با مردم است، تاکید کرد: مدیران باید از هرگونه تشریفات اضافه احتمال کنند و انتقاد پذیر باشند تا یک مدیر در تراز انقلاب اسلامی باشند.

وی با اشاره به اینکه مدیران و مسئولین نباید خود را جدا از مردم بدانند، خاطرنشان کرد: هر پست و مقامی که به یک مدیر واگذار شده است یک امانت است و از این رو مدیران باید خود را خدمتگزار مردم بدانند.

اصفهان_محسن راعی