به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی، در مراسمی که با حضور مهندس لطفی مدیرمخابرات منطقه مرکزی وجمعی از کارکنان مخابرات شهرستان محلات برگزار شد از خدمات محمد باقر معماریان درطول تصدی مسئولیت اداره مخابرات شهرستان محلات تقدیر به عمل آمد وسعید یاری به عنوان مسئول جدید این اداره معرفی شد.

براساس این خبر درجلسه ی جداگانه ی دیگری که به همین منظور در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، ساعدی،فرماندار شهرستان محلات ضمن قدردانی از تعامل مخابرات با دستگاه های اجرایی بر تکریم ارباب رجوع تاکید کرد .

گفتنی است محمد باقر معماریان ،عهدار مسئولیت اداره مخابرات شهرستان دلیجان می شود .

 

اراک- خبرنگار - سید محسن موسوی