به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، در این مراسم محمد رضا خسروی طی حکمی از سوی دکتر کریمی شهردار اراک، به عنوان سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری اراک معرفی و از زحمات محمد رضایی در زمان تصدی مدیریت این سازمان تقدیر و تشکر بعمل آمد.همچنین در این جلسه عباس کمیجانی به عنوان سرپرست حراست این سازمان معرفی و از زحمات آقای رومیانی در زمان تصدی حراست سازمان عمران شهرداری اراک تقدیر گردید.

 

 

 

اراک- خبرنگار - سید محسن موسوی