به گزارش اکونا پرس،

داستان بومی سازی کاتالیست صنعت فولاد که به نام کاتالیست احیا مستقیم آهن شناخته میشود به زمانی برمیگردد که تحریم های ضالمانه امریکا چندان نقشی در صنعت کشور نداشت و در اواخر دهه 80 میلادی بود که با ژرف نگری مدیران دو شرکت فولاد خوزستان و فولاد مبارکه مسیر داخلی سازی این کالای استراتژیک بر اساس ادبیات  اقتصاد مقاومتی آغاز گردید.

داستان بومی سازی کاتالیست صنعت فولاد که به نام کاتالیست احیا مستقیم آهن شناخته میشود به زمانی برمیگردد که تحریم های ضالمانه امریکا چندان نقشی در صنعت کشور نداشت و در اواخر دهه ۸۰ میلادی بود که با ژرف نگری مدیران دو شرکت فولاد خوزستان و فولاد مبارکه مسیر داخلی سازی این کالای استراتژیک بر اساس ادبیات  اقتصاد مقاومتی آغاز گردید.

در آن زمان ، کاتالیست در کنار کمپروسور و گرافیت بعنوان سه گلوگاه اصلی در صنعت بومی شده فولاد کشور به شمار می رفت و با پیشگام شدن شرکت نفت و گاز سرو، تولید کاتالیست از سال ۱۳۸۵ آغاز شد و نخستین قرارداد پژوهشی بین شرکت فولاد خوزستان بعنوان پیشرو در فرهنگ بومی سازی صنعت، و نفت و گاز سرو بعنوان شرکتی دانش بنیان منعقد گردید.

تکمیل دانش فنی و بهبود کیفیت عملکرد کاتالیست داخلی در چند مرحله توسط این دو شرکت انجام گرفت تا جایی که گواهی عملکرد فنی کاتالیست ایرانی برای کاتالیست شرکت نفت و گاز سرو از سوی شرکت های مهندسی مشاور و شرکت های مصرف کننده کاتالیست در صنعت فولاد صادر شد. به طوری که در سال ۱۳۹۲ در چنین روزی مادول B واحد احیا یک مجتمع فولاد مبارکه اصفهان بعنوان نخستین ریفرمر فولادی کشور بود که با کاتالیست ایرانی تولید شرکت نفت و گاز سرو وارد مدار تولید شد و عملکردی برابر با کاتالیست خارجی از خود نشان داد که به گواه نتایج کسب شده، این عملکرد در برخی پارامترها بهتر بوده است.

این سرآغاز راهی برای خودکفایی کامل در نیاز به کاتالیست فولادی در کشور شناخته میشود و شرکت نفت و گاز سرو با این اقدام گامی بلند در جهت توسعه پایدار  صنعت فولاد برداشت به طوری که تا امروز ۱۵ریفومر فولادی در بین شرکت های مختلف فولادی توسط شرکت نفت وگاز سرو بارگذاری و وارد مدار تولید آهن اسفنجی شده است.