به گزارش اکونا پرس،

مهدی قمصریان با اشاره به کشورهای همجوار شرقی خاصه وسایلی که از دو کشور افغانستان و پاکستان قصد ورود به کشور و رسیدن به مرزهای کشور عراق را دارند از معاونت انتظامی وزارت کشور درخواست اطلاع رسانی برای تهیه بیمه نامه شخص ثالث و ممنوعیت ورود وسایل نقلیه بدون بیمه را کرد.