به گزارش اکونا پرس،

به نقل از صندوق بین‌المللی پول، آخرین آمار ارائه شده از کل ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۲۱ و رقم ۱۲۲ میلیارد دلار بوده است.

این سازمان بین‌المللی، در سال ۲۰۲۰ میزان ذخایر ارزی ایران را  ۱۳.۸ میلیارد دلار اعلام کرده بود و بر اساس اظهارات صندوق بین‌المللی پول روند نزولی این مورد از سال ۲۰۲۱ معکوس و صعودی شده است.

رقم منتشرشده نشان می‌دهد که  ایران در منطقه رتبه ۱۲ ذخایر ارزی در دسترس خود را دارد.

آمارصندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که عربستان با ذخایر ۴۳۱ میلیارد دلاری در رتبه نخست قرار گرفته و ذخایر ارزی آن در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل ۲۹ میلیارد دلار کاهش ثبت کرده است. همچنین امارات با ۱۶۹ میلیارد دلار و عراق با ۹۳ میلیارد دلار در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.