به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، 4 شرکت بزرگ آلومینیومی کشور ( آلومینیوم جنوب، ایرالکو، المهدی و آلومینای ایران) از ابتدای فروردین تا پایان اسفند، 635 هزار و 597 تن شمش آلومینیوم تولید کردند. اما میزان شمش تولید شده در مدت مشابه سال 1401، حدود 632 هزار و 166 تن بود.

از میزان شمش آلومینیوم تولیدی 1402، شرکت های «آلومینیوم جنوب» 277 هزار و 679 تن، «ایرالکو» 174 هزار و 662 تن، «المهدی» 147 هزار و 55 تن و «آلومینای ایران» 36 هزار و 201 تن تولید کردند.

همچنین طی 12 ماهه پارسال، 222 هزار و 138 تن «پودر آلومینا»، 374 هزار و 106 تن «هیدرات آلومینیوم» و 598 هزار و 599 تن «بوکسیت» توسط شرکت آلومینای ایران تولید شد.