به گزارش اکونا پرس،

میزان ورودی مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی (ابتدای مهرماه) تا ۱۶ اردیبهشت‌ماه معادل ۲۸.۶۹ میلیارد متر مکعب بوده که در قیاس با سال گذشته که عددی معادل ۳۰.۳۲ میلیارد مترمکعب بود، ۵ درصد کاهش داشته است؛ همچنین میزان کل خروجی سدهای کشور نیز با عدد ۱۷.۹۸ میلیارد متر مکعب نسبت به سال قبل سه درصد افزایش داشته است.

حجم آب موجود مخازن اکنون ۳۲.۳۹ میلیارد متر مکعب ثبت شده که این عدد نسبت به سال قبل که عددی معادل ۳۱.۹۷ میلیارد متر مکعب بوده یک درصد افزایش داشته است. همچنین حجم پرشدگی سدهای کشور نیز تا این تاریخ ۶۵ درصد است.

63020060

وضعیت برخی از سدهای مهم کشور بیانگر این است که در ۱۲ سد درصد پرشدگی ۱۰۰ درصد است، به‌طوری‌ که سد ارس آذربایجان شرقی، سد شهید قنبری استان آذربایجان غربی، سد جگین استان هرمزگان، سد کوثر کهگیلویه و بویراحمد، سد رودبار استان لرستان، سد ایلام و سد قشلاق  و آزاد استان کردستان و سدهای پیشین، ریزدان، خیرآباد، ماشکیدعلیا ۱۰۰ درصد پر هستند.

63020061

همچنین ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور معادل ۲۱۹.۲ میلیمتر است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۲۲۱.۳میلیمتر) ۱ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۱۸۸.۱میلیمتر) ۱۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد./ ایسنا

63020062