به گزارش اکونا پرس،

سید احسان خاندوزی، در پاسخ به اظهارات روز گذشته وزیر سابق امور خارجه گفت: براساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، روند رشد اقتصادی در دولت سیزدهم توانست از فضای ناپایدار و نوسانی گذشته خارج شود و مجدد به روند بلند مدت خود نزدیک شود.

در گزارش بانک جهانی برای توصیف وضعیت رشد اقتصادی در دولت سیزدهم از عبارت بازگشت به «رشد پایدار» استفاده شده است.

همچنین روند تشکیل سرمایه در دهه ۹۰ ارقام بسیار منفی را ثبت کرد که در طول تاریخ اقتصادی ایران از حیث منفی بودن کم نظیر بود. بنابراین صرفا با اشاره به سال‌های ۹۵ و ۹۶ نمی‌شود عکس یادگاری گرفت و سایر سال‌های عملکردی خودشان را فراموش کنند.

بر اساس گزارش سازمان سرمایه گذاری خارجی، جذب سرمایه خارجی در سال‌های برجام یعنی سال ۹۵ و ۹۶ حدود ۱.۶ میلیارد دلار و ۲.۶ میلیارد دلار بود.

اما در سال ۱۴۰۲ توانستیم رکورد جذب سرمایه گذاری خارجی با رقم ۵.۵ میلیارد دلار را بشکنیم.

به گزارش ایسنا، همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد اقتصادی در دولت نهم ۳.۷ درصد، در دولت دهم یک درصد، در دولت یازدهم ۲.۶ درصد و در دولت دوازدهم ۰.۳ درصد بود. اما متوسط نرخ رشد اقتصادی در دولت سیزدهم ۴.۵ درصد بود.

بنابراین با حرف‌های رمانتیک نمی‌توان خاطرات تلخ دهه ۹۰ را از یاد مردم پاک کرد.

63072810

63072809

63072808