صندوق‌های درآمد ثابت یا Fixed income مدلی از صندوق‌های مشترک هستند که بخش عمده دارایی تحت مدیریت خود را (بسته به تصمیم مدیر صندوق رقمی بین 70 تا 90 درصد) در اوراق با درآمد ثابت، سپرده‌های بانکی و این‌دست دارایی‌های کم‌ریسک سرمایه‌گذاری می‌کنند. از همین رو، صندوق‌های درآمد ثابت، سرمایه‌گذاری کم‌ریسک و کم‌خطری به شمار می‌روند.

اهمیت وجود صندوق‌های درآمد ثابت در بازار سرمایه

مکانسیم کارکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، در بازار سرمایه، تبدیل سرمایه‌گذاری مستقیم به غیرمستقیم است. به گونه‌ای که افراد به جای سرمایه‌گذاری مستقیم در سهام که با ریسک بیشتری همراه است، با انتخاب سرمایه‌گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت، ریسک پایین‌تر و بازده تضمینی را تجربه خواهند کرد. در این میان، صندوق درآمد ثابت نیز مزایای متعددی برای بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.

بنابراین صندوق‌های درآمد ثابت، نقش پررنگی در توسعه و رشد پایدار بازار سرمایه و همچنین تشویق افراد به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم دارند.

انواع صندوق‌های درآمد ثابت

صندوق‌های درآمد ثابت بر اساس قوانین، بسته به سرمایه‌گذاری دارایی تحت اختیار خود به دو دسته صندوق درآمد ثابت عادی و صندوق درآمد ثابت نوع دوم تقسیم می‌شوند. در صندوق درآمد ثابت عادی، میزان خرید اوراق با درآمد ثابت، سپرده بانکی و گواهی آن باید روی حداقل 85 درصد دارایی تحت اختیار قرار گیرد. همچنین در این نوع صندوق درآمد ثابت، مدیر صندوق می‌تواند تا سقف 10 درصد دارایی تحت اختیار را به سهام، حق تقدم‌ها و اوراق اختیار معامله اختصاص دهد.

در صندوق درآمد ثابت نوع دوم، میزان دارایی اختصاص داده‌شده به اوراق دآرمد ثابت، گواهی و سپرده بانکی روی ارتفاع حداقل 90 درصدی قرار می‌گیرد. همچنین از سوی دیگر، مدیر صندوق تنها اجازه دارد تا سقف پنج درصد از دارایی تحت مدیریت صندوق، اقدام به سرمایه‌گذاری در سهام، حق ‎تقدم‌ها و اوراق اختیار معامله کند.

پربازده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت طی یک سال اخیر

بر اساس دیتای موجود در سایت fipiran.ir، در بازه یک سال اخیر، صندوق‌های درآمد ثابت موجود در تالار شیشه‌ای بازدهی بین 8.98 تا 36.38 درصدی داشته‌اند. طیف عریض بازدهی این دست صندوق‌ها لزوم انتخاب بهینه در راستای سرمایه‌گذاری را آشکار می‌سازد.

صندوق نوع دوم اعتبار، پایا ثروت پویا و سپرده ماندگار، به‌ترتیب با کسب 36.38 درصد، 29.33 درصد و 29.08 درصد، بیشترین بازدهی یک‌ساله را در میان تمام صندوق‌های درآمد ثابت کسب کرده‌اند. بازدهی کسب‌شده در بازه یک‌ساله، یک فاکتور گذشته‌نگر برای انتخاب بهترین صندوق‌سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت است. به‌رغم اهمیت این فاکتور، سرمایه‌گذار باید به آیتم‌های آینده‌نگر نیز توجه کند.

پایا ثروت پویا و اهمیت دادن به سهام در ترکیب سبد سرمایه‌گذاری

نگاهی به آخرین ترکیب دارایی و منابع سه صندوق یاد‌شده، نشان می‌دهد بخش سرمایه‌گذاری در سهام در این صندوق‌ها به این‌گونه است که صندوق پایا ثروت پویا 4.57 درصد از دارایی تحت اختیار خود را به سهام اختصاص داده است. در صندوق اعتبار نوع دوم این نسبت به 0.31 درصد و در صندوق سپرده ماندگار به تنها 0.1 درصد می‌رسد.

با توجه به چشم‌انداز مثبت بازار سهام در تابستان 1403 و عقب‌ماندگی این بازار نسبت به دیگر دارایی‌ها، به نظر می‌رسد رتبه‌‌بندی صندوق‌های درآمد ثابت از حیث میزان بازدهی طی هفته‌ها و ماه‌های پیش‌ رو دستخوش تغییرات شود.

منبع: تجارت نیوز