به گزارش اکونا پرس،

امروز در صحن علن مجلس یکی از نمایندگان به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن به عنوان ناظر شورای معادن انتخاب شد.

انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن به عنوان ناظر در شورای عالی معادن امروز در صحن علنی مجلس در دستور کار قرار گرفت.

بر این اساس رضا انصاری با ۱۱۵ رای از مجموع ۱۳۷ رای اخذ شده به عنوان ناظر در شورای عالی معادن انتخاب شد.