به گزارش اکونا پرس،

به نقل از خانه ملت، نشست روسای کمیسیون های تخصصی مجلس عصر امروز (شنبه 21 مهرماه) با اعضای تیم اقتصادی دولت برگزار شد.

فریدون حسنوند در این نشست با بیان اینکه تاکنون بخش زیادی از تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه به کمیسیون ها و مجلس اعلام نشده است، گفت: چرا تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه کم اثر بوده و در حالی که فرماندهی واحد تصمیم می گیرد، اما تصمیمات اجرایی نمی شود؟

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از ابعاد جدید تحریم ها ایجاد جنگ روانی و تنوع این جنگ است، افزود: صداوسیما، تریبون مجلس، تریبون نماز جمعه و کانال هایی که فضای جامعه را کنترل می کنند، در شرایط کنونی باید کنترل شوند و هماهنگ و در راستای فرامین رهبری حرکت کنند.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه امروز تحلیل های متنوعی در حوزه بحران وجود دارد که باید به یک فکر مشترک در تمامی ارکان قوا دست یافت، ادامه داد: باید در موضوع ارز و مسائل اقتصادی ثباتی ایجاد شود تا سازمان برنامه و بودجه با فراغ بال به دنبال اجرای تصمیمات باشد.

وی اظهار داشت: نوک تحریم های جدید نفت است که باید نقش کمیسیون های تخصصی مجلس به ویژه کمیسیون انرژی برای خنثی سازی این تحریم ها دیده شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون های مجلس و دولت باید کنار یکدیگر قرار گیرند، تصریح کرد: مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه باید اطلاع رسانی شود.

احمدی: استمرار سبدهای حمایتی در دراز مدت مفسده ایجاد می کند

فریدون احمدی در این نشست با طرح سوالی مبنی بر اینکه در شرایط کنونی بسته های متعدد و سیتمی شبیه کوپنی براساس مقتضیات و فناوری روز تعیین می شود که چه اتفاقی رخ دهد، گفت: باید برای مردم تشریح شود که برای برون رفت از بحران قرار است طی یک سال آینده و سال های آینده چه اتفاقی رخ دهد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استمرار سبدهای حمایتی در درازمدت مفسده ایجاد می کند، تصریح کرد: استمرار سبدهای حمایتی امضای طلایی ایجاد می کند و امضای طلایی نیز کشور را نابود می کند.