به گزارش اکونا پرس،

شرکت ملی مس که در مجمع فوق العاده 29 آذر اقدام به افزایش سرمایه 30 درصدی کرده بود ، اقدام به ثبت این رویداد در اداره ثبت شرکت ها کرد و با سرمایه 7.8 هزار میلیارد تومانی ، رسما" به سومین شرکت بزرگ بورس (بعد از هلدینگ پتروشیمی خلیج و فارس) از لحاط سرمایه اسنی تبدیل شد.

ذوب آهن اصفهان نیز اعلام کرد مصوبه مجمع فوق العاده در اول آذر مبنی بر از افزایش سرمایه 85 درصدی در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و سرمایه اسمی آن از 3.3 به 6.1 هزار میلیارد تومان رسیده است.

"ذوب" نیز رسما" به بزرگترین شرکت فرابورسی و ششمین شرکت حاضر در بازار سهام از لحاظ سرمایه اسمی تبدیل شد.