به گزارش اکونا پرس،

در معاملات امروز یک میلیارد و 619 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش چهار هزار و 706 میلیارد ریال در 153 هزار نوبت دادوستد شد.
بررسی شاخص های اصلی بازار سرمایه نشان می دهد شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) که در آن ارزش سهام شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر شاخص می گذارد، 101 رشد کرد و شاخص کل (هم وزن) که در آن ارزش و وزن همه شرکت های بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص کل، یکسان در نظر گرفته می شود، هشت واحد کاهش یافت.
شاخص قیمت (هم وزن) نیز 6 واحد پایین آمد؛ این شاخص بیانگر سطح عمومی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است.
شاخص آزاد شناور 591 واحد افزایش یافت؛ این شاخص بخشی از سهام قابل معامله شرکت ها در بورس را نشان می دهد.
شاخص بازار اول مربوط به شرکت های برتر از نظر سرمایه، سودآوری و درصد سهام آزاد شناور 332 واحد رشد کرد و شاخص بازار دوم بورس نیز 345 افزایش یافت.
بر این اساس، در معاملات امروز نمادهای فملی، فولاد (فولاد مبارکه)، بفجر (پتروشیمی فجر) و مبین (پتروشیمی مبین) بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند؛ در مقابل، دعبید (داروسازی دکتر عبیدی) و کچاد (صنعتی و معدنی چادرملو) بیشترین فشار منفی را وارد کردند.

 فلزات اساسی صدرنشین معاملات شدند
گروه فلزات اساسی در معاملات امروز بورس صدرنشین شد؛ در این گروه 271 میلیون سهم به ارزش 998 میلیارد ریال دادوستد شد.
گروه بانک به ارزش 587 میلیارد ریال و اطلاعات و ارتباطات به ارزش 295 میلیارد ریال، جایگاه های بعدی را به خود اختصاص دادند.
گروه خودرو با دادوستدی به ارزش 260 میلیارد ریال در رده چهارم معاملات امروز قرار گرفت.
گروه شیمیایی نیز با معاملاتی به ارزش 247 میلیارد ریال رده پنجم را از آن خود کرد.

 افت فرابورس
معاملات امروز شاخص فرابورس (آیفکس) کمتر از یک واحد افت کرد و در جایگاه یک هزار و 922 واحدی قرار گرفت.
در این بازار 840 میلیون سهم و اوراق بهادار به ارزش بیش از پنج هزار و 182 میلیارد ریال دادوستد شد.
همچنین در معاملات امروز نمادهای مارون (پتروشیمی مارون) و زاگرس (پتروشیمی زاگرس) بیشترین تاثیر منفی را داشت. در مقابل، ذوب (ذوب آهن) و هرمز (فولاد هرمزگان جنوب) بیشترین تاثیر مثبت را داشته و مانع افت بیشتر شاخص شد.

منبع: ایرنا