به گزارش اکونا پرس،

دکتر فرخ علیخانی معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید با تبیین جایگاه و فعالیت های صورت گرفته در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به عنوان یک شرکت پیشرو ذکر کرد و افزود : فعالیت های انجام گرفته، نشان دهنده جاری بودن روح دانش، تفکر، نوآوری و اعتماد به نفس در این شرکت است.

علیخانی پس از بازدید میدانی شامگاهی از محل حفر چاه های توسعه‎ای میدان نفتی سعادت‎آباد در نشستی صمیمی با مجموعه مدیران شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و نفت و گاز زاگرس جنوبی با اظهار رضایت از اقدامات انجام گرفته در زاگرس جنوبی، گفت: تولید ایمن و پایدار مهمترین اولویت شرکت ملی نفت ایران است که در مجموعه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و به ویژه زاگرس جنوبی به خوبی محقق شده است.

علیخانی با اشاره به شرایط خاص کشور و لزوم وحدت رویه و تعامل و همفکری ساختاری و سازمانی ، هم افزایی فکری و عملی را به  عنوان یک عامل فرهنگی در تامین منافع سازمانها و متعاقب آن کشور  برشمرد و اظهار داشت : هم افزایی به عنوان یک عنصر فرهنگی باعث و بانی همدلی و همفکری است  و نقش بی بدیلی در تعالی سازمان به عهده دارد و  رویکرد مناسبی برای توسعه  همه جانبه  کشور   فراهم  می سازد.

وی افزود : امروزه مهمترین ماموریت مدیران  تبدیل نوآوری های فردی به نوآوریهای سازمانی است. اگر تا پیش از نیمه دوم قرن بیستم شاخص  کارآیی به عنوان وجه تمایز شرکتها محسوب می شد امروزه خلاقیت و نوآوری و ایده های جدید است که مزیت رقابتی را به همراه دارد.

دکترعلیخانی، همچنین با تاکید بر ضرورت توانمندسازی منابع انسانی و استفاده حداکثری از توان و ظرفیت کارکنان، گفت: خوشبختانه زاگرس جنوبی از نیروی انسانی جوان، زبده و توانمندی برخوردار است که موفق شده اند ماموریت تولید نفت و گاز خود را در شرایط ایمن و پایداری نگهدارند.

وی،که به منظور شروع به کار طرح توسعه میدان نفتی سروستان و سعادت‎آباد به شیراز سفر کرده بود، گفت: بررسی شرایط تولید، روند تعمیرات اساسی، بررسی چالش های پیش رو در راستای رسیدن به اهداف تولید نفت و گاز، و همچنین مشکلات منابع انسانی از جمله مهمترین هدف مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران در این  بازدید است.

 بر اساس این گزارش دکتر علیخانی پیشنهاد استقرار سیستم یکپارچه مدیریت دارایی های فیزیکی در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی  از دیگر الزامات تولید برشمرد وتاکید کرد: هدف از اجرای سیستم مدیریت دارایی‎های فیزیکی، بهینه‎سازی روابط، ریسک، کارایی و هزینه است که بر اساس الزام‎های این هرم، انتخاب سیاست‎های پیشگیرانه و اقدام‎های تعمیراتی برنامه‎ریزی می شود. 

این گزارش می افزاید ، معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید با همراهی مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، مدیران HSE، مهندسی ساختار شرکت  ملی نفت و با همراهی مدیرعامل و جمعی از مدیران و رؤسای ادارات ستادی و عملیاتی شرکت بهره‎برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به مدت دو روز از این شرکت بازدید و مسائل و وضعیت تولید این شرکت را مورد بررسی قرار داد.

شرکت بهره برداری نفت گاز زاگرس جنوبی بزرگترین شرکت بهره برداری تولید گاز خشکی کشور و بزرگترین شرکت زیر مجموعه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران است که در سه استان فارس، بوشهر و هرمزگان فعالیت می کند.