به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بورس تهران، شاخص کل با 3186 واحد افزایش روبرو شد و به رقم 266127 واحد رسید.

شاخص کل هم وزن با 1659 واحد افزایش روبرو شد و به رقم 72125 واحد رسید.

شاخص بازار اول با 1774 واحد افزایش به رقم 193367 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 8884 واحد افزایش رقم 541405 واحد را تجربه کرد.

بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل را صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت ارتباطات سیار ایران، پالایش نفت بندرعباس، بانک پاسارگاد، چادرملو، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، گسترش نفت و گاز پارسیان، پالایش نفت اصفهان،پتروشیمی پارس، بانک پارسیان و بیشترین تاثیر منفی بر شاخص کل را گل گهر به نام خود اختصاص دادند.

از سویی دیگر بیشترین حجم معاملات را بانک تجارت، بانک صادرات ایران،  بانک پاسارگاد، پارس خودرو، سایپا،حق تقدم سرمایه گذاری نیرو، سرمایه گذاری خوارزمی، سرمایه گذاری نیرو،ماشین سازی اراک ، سرمایه گذاری شاهد، بیمه البرز، ایران ترانسفو، سرمایه گذاری اعتبار ایران به نام خود ثبت کردند.

 بازگشایی و توقف نماد

توقف نماد (ثاخت1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

نماد معاملاتی شرکت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان (ثاخت1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف شد. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

توقف نمادهای معاملاتی(تمحرکه)،(وآذرح)

در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت ماشین سازی نیرو محرکه(تمحرکه)جهت برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیئت مدیره، حق تقدم شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان(وآذرح)با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی متوقف شد.

توقف نماد (شیران1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

نماد معاملاتی شرکت س. صنایع‌شیمیایی‌ایران (شیران1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد

بازگشایی نماد معاملاتی(چافست)

نماد معاملاتی شرکت افست(چافست) باتوجه به تغییرات بیش از50درصدی قیمت سهام واطلاعیه منتشر شده در سایت کدال با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد، همچنین ادامه معاملات در نماد مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجعقیمت کشف شده در حراج امکان پذیر است.

توقف نماد (مبین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی مبین (مبین1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

بازگشایی نماد معاملاتی(بالبر)

نماد معاملاتی شرکت کابل البرز(بالبر)با توجه به تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام واطلاعیه منتشر شده در سایت کدال با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد، همچنین ادامه معاملات در نماد مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجعقیمت کشف شده در حراج امکان پذیر است.

توقف نماد (شلعاب1) به علت تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت

نماد معاملاتی شرکت لعابیران‌ (شلعاب1) با توجه به تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر متوقف شد.

بازگشایی نماد معاملاتی معاملاتی (غنوش)

نماد معاملاتی شرکت نوش مازندران(غنوش)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، با محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد، همچنین ادامه معاملات در نماد مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجعقیمت کشف شده در حراج امکان پذیر است.

بازگشایی نمادهای معاملاتی(سصفها)،(نمرینو)

نماد معاملاتی شرکت های سیمان اصفهان(سصفها)، کارخانجات ایران مرینوس(نمرینو)با توجه به تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام واطلاعیه منتشر شده در سایت کدال با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند، همچنین ادامه معاملات در نمادهای مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجعقیمت کشف شده در حراج امکان پذیر است

بازگشایی نماد معاملاتی اختیارمعاملات خرید و فروش سهام (فارس)

نماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با سررسیدهای آبان ماه و بهمن ماه 1398، با توجه به بازگشایی نماد اصلی در بازار نقد (فارس) با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.

بازگشایی نمادهای معاملاتی معاملاتی (فارس)،(قصفها)

نماد معاملاتی شرکت های صنایع پتروشیمی خلیج فارس(فارس)،قند اصفهان(قصفها)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، با محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند، همچنین ادامه معاملات در نماد مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجعقیمت کشف شده در حراج امکان پذیر است.

توقف نماد (فارس1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

نماد معاملاتی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی جاری بصورت حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

توقف نماد (چدن1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

نماد معاملاتی شرکت تولیدی چدن سازان (چدن1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

قرارداد های آتی سبد سهام

در بازار قرارداد های آتی سبد سهام، تعداد 54 قرارداد به ارزش بیش از 6 میلیارد و 485 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

ابزار بدهی                              

در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد 16 هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از 15 میلیارد ریال معامله شد.

صندوق های قابل معامله (ETF)      

در بازار صندوق های قابل معامله که صندوق های قابل معامله و صندوق های سرمایه گذاری شاخصی قابل معامله داد و ستد می شود، 17 میلیون و 37 هزار واحد از صندوق سرمایه گذاری به ارزش کل بیش از 182 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

بازار اختیار معامله  

در بازار اوراق مشتقه تعداد 3966 قرارداد به ارزش بیش از 3 میلیارد و 741 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.