به گزارش اکونا پرس،

در جریان معاملات روز جاری بورس انرژی ایران (یک‌شنبه 03/06/98)، در تابلوی قراردادهای سلف موازی استاندارد با سررسید یکسال و بیشتر در نماد "سمانک 982"، تعداد 750 قرارداد به ارزش بیش از 40 میلیارد و 12 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

خاطر نشان می‌گردد در آغاز جلسه معاملاتی امروز، نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 98/07/02 گشایش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی برق نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 98/06/07 پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن ها آغاز گردید.