به گزارش اکونا پرس،

یداله صادقی افزود: نتایج طرح مبارزه با قاچاق پوشاک باعث فعال تر شدن واحدهای پوشاک داخلی شدند و موجب شده تا با ظرفیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

وی افزود: ممنوعیت واردات پوشاک و افزایش قیمت ارز موجب رونق واحدهای تولیدی پوشاک داخلی شده است؛ از طرفی با افزایش قیمت ارز، واردات پوشاک صرفه اقتصادی ندارد، در حالی که پوشاک خارجی قبلا از طریق کولبری و مناطق آزاد به کشور وارد می شد.

صادقی با اشاره به تشکیل کارگروه مواد اولیه واحدهای تولید پوشاک اظهار داشت: این کارگروه از حدود یک سال پیش فعالیت خودرا آغاز کرد و یکی از اهداف تشکیل آن تهیه امکانات و مواد اولیه واحدهای تولیدی پوشاک است.

وی در پایان اضافه کرد: بازار پوشاک در اختیار تولیدکنندگان داخلی است و کالای قاچاق بسیار اندک شده است و امیدواریم با کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت به سمت تولید محصولات صادرات محور حرکت کنیم.