به گزارش اکونا پرس،

علیرغم تولید فراوان محصولات کشاورزی، باغدار و مصرف کننده  از وضعیت موجود ناراضی هستند این فضای حاکم بر حوزه های بازار میوه کشور در شب عید است که از رنج مزمن نظام توزیع  متضرر می شود. این موضوع ارتباطی ندارد که میزان میوه موجود در بازار کم یا زیاد باشد.شاید برای هر آفتی سمی وجود داشته باشد اما مشخص نیست که چرا برای آفت دلالی سمی پیدا نمی شود.

طبق آمار  فائو در خصوص تولید محصولات باغی در ایران، ۴ درصد از محصولات کشاورزی جهان در کشورمان قرار دارد. اختصاص جایگاه نخست تا پانزدهم جهان در تولید محصولات کشاورزی زراعی و باغی، اختصاص رتبه دهم ایران در تولید ۱۵ محصول باغی، کسب مقام اول  تولید میوه در خاورمیانه و شمال آفریقا، کسب رتبه سوم دنیا به صورت مشترک با کشور  ترکیه  در تنوع تولید محصولات باغی بعد از کشورهای چین و آمریکا، ،کسب رتبه هشتم تا دهم دنیا در تولید میوه طی دهه اخیر، صادرات میوه به   100 کشور جهان طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی از جمله قابلیت ها و ظرفیت های کشور در این زمینه است.

از طرفی نیز اگر سرانه مصرف میوه در جهان حدود ۸۰ کیلوگرم باشد در ایران این سرانه به میزان ۲۰۰ کیلوگرم است. طبق آمار و ارقام سیب ممتاز دماوند توسط باغدار بین ۶ تا ۷ هزار تومان به فروش میرسد اما قیمت مصوب این میوه در تره بار مرکزی حدود ۱۶ هزار تومان است.  در نهایت سیب ممتاز دماوند به دست مصرف کننده به قیمت کیلویی ۲۵ هزار تومان می رسد.

بنابراین گزارش قیمت پرتقال تامسون شمال توسط باغدار ۵ تا ۷ هزار تومان است و طبق قیمت مصوب میوه تره بار مرکزی کیلویی ۱۶ هزار تومان به فروش می‌رسد. اما به دست مصرف کننده  کیلویی ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان  میرسد.

گفتنی است قیمت کیوی از باغدار بین شش و نیم تا هشت و پانصد هزار تومان خریداری می شود که در میوه و تره بار مرکزی  کیلویی ۱۷ هزار تومان به فروش می‌رسد اما به دست مصرف کننده کیلویی ۲۷۰۰۰ تومان می رسد.

 این موضوع در خصوص موز وارداتی نیز صادق است به گونه‌ای که کیلویی ۷۰ سنت معادل ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان وارد شده و در میوه و تره بار مرکزی به قیمت کیلویی ۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسد  و مصرف کننده موز را کیلویی ۵۷ هزار تومان می‌خرد.به طور متوسط قیمت میوه فروخته شده از طرف باغدار تا زمانی که به دست مصرف کننده برسد ۵ برابر می‌شود.