به گزارش اکونا پرس،

این روزها خرید تضمینی گندم از کشاورزان به موضوع مهمی تبدیل شده است و تعیین قیمت آن مهمترین چالش این روزهای سال است.همانطور که میدانید قوت غالب مردم گندم و نان است که از ارزش غذایی بالایی برخوردار است دولت هر سال با چند هدف به خرید تضمینی محصولات کشاورزی و گندم می پردازد این اهداف شامل حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی، ایجاد تعادل در نظام تولید، جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان، جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی است.اما مهم‌ترین هدف از خرید تضمینی محصولات کشاورزی تامین امنیت غذایی مردم است.       

 از طرفی نیز قیمت‌گذاری نامناسب گندم مخاطراتی همچون قاچاق گندم، افزایش واردات گندم  و به تبع خروج ارز، و ریختن یارانه به جیب کشاورز خارجی، کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید،(مانند خرید ۸ میلیون تن به جای ۱۱ میلیون تن گندم)، استفاده از محصول استراتژیک به عنوان خوراک دام (چرا که قیمت خوراک دام و طیور در بازار بسیار گران تر از گندم است) را افزایش خواهد داد.

 دولت هر سال طبق قانون باید به کشاورزان اعلام کند تا در سال آینده گندم شان را با چه قیمتی خواهد خرید تا گندمکاران بتوانند در این خصوص برنامه‌ریزی داشته باشد.

 گفتنی است دولت برای سال ۱۴۰۰ قیمت گندم را چهار هزار تومان تعیین کرد. طبق آمار و ارقام هرجا قیمت  گندم کاری مناسب تعیین شده است میزان واردات کاهش  و تولیدات داخلی افزایش یافته است.  جالب است بدانید که قیمت خرید گندم از  گندمکاران بین سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ بالاتر از ادوار گذشته بوده است اما از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ با توجه به وجود تورم این قیمت از سال ۱۳۹۱ نیز پایین ترآماده است. گفتنی است مجموع تولیدات گندم داخلی و وارداتی در سال ۱۳۹۹ حدوده  ۱۴۰۰۰ تن به ارزش ریالی هزاربوده است.