به گزارش اکونا پرس،

روند حمایتی از خرید تضمینی گندم از سال ۱۳۸۸ از سال ۱۳۹۶ تا کنون با افت شدید حمایتی مواجه شده است بر همین اساس میزان حمایت قیمتی از تولید داخلی گندم در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب -۱۷ و دو دهم  هزار میلیارد تومان و -۳۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود سرکوب قیمت داخلی گندم در سالهای اخیر زیان گندمکاران در هر هکتار را به حدود هشت میلیون تومان رساند.

 اما برای گندم کاران هزینه  شخم و سایر عملیات کشاورزی،هزینه بذر، کود، سم پاشی، هزینه برداشت، جمع آوری بارگیری و تخلیه حمل و نقل بیمه، سود سرمایه در گردش سود تولید کننده اجاره زمین متوسط قیمت تمام شده یک کیلوگرم گندم را حدود   ۴۵۳۰ تومان  میرساند این قیمت با توجه به ۴۰ درصد تورم شهریور ماه سال ۱۳۹۹ به حدود ۵۵۰۰ تومان نیز خواهد رسید. اما دولت قیمت  خرید هر کیلو گندم از کشاورز را  ۴ هزار تومان در نظر گرفته است.

 خرید تضمینی گندم با قیمت پایین موانع و چالش های مهمی را پیش روی جهت تولید گندم در کشور ایجاد می‌کند بر این اساس  پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم با در نظر نگرفتن قیمت های جهانی، تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم با شروع سال زراعی، بالا بودن قیمت گندم و آرد در کشورهای همسایه شرقی و غربی ایران، بالا بودن و به صرفه بودن قیمت ذرت های رقیب جایگزین کشت، تورم زیاد در کشور و اثرات آن بر هزینه های تولید گندم، عدم تأمین نهاده ها امکانات و مکانیزاسیون، قطع ردیف اعتباری طرح خودکفایی  گندم  از جمله مهم‌ترین چالش‌های جهش تولید این محصول استراتژیک در کشور است.

گاهی در برخی از سال ها میزان تولیدات گندم داخلی از هشت میلیون تن به ۱۴ میلیون تن رسیده است  این موضوع نشان می دهد که مدیریت صحیح در کشت گندم وجود ندارد و در برخی از سالها گندمکاران با توجه به قیمت پایین خرید تضمینی آن روبه کاشت جو، دانه های روغنی و سایر محصولات دامی پرداختند.

تعیین قیمت تضمینی خرید گندم ظرافت های خود را دارد  از طرفی نیز دولت نمی تواند قیمت خرید تضمینی گندم را بسیار بالا ببرد چرا که در برخی از سالها موجب شده است تا کشاورزان گندم ارزانتر خارجی را با گندمی تولید داخل ترکیب  و به دولت بفروشند.